Ứng dụng yêu cầu phải có java, kích vào đây để tải bản cài đặt.
Nếu bạn sử dụng điện thoại, máy tính bảng sử dụng link sau: http://ipad.navibox.net
Số điện thoại hỗ trợ: 0906.308.308